11.03.2022 (piątek) o godzinie 18:30
FED – Jardiance – Fundament terapii cukrzycy typu 2


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., w celu przekazywania informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim.

  Administrator danych osobowych - Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą - ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Adres e-mail: info.waw@boehringer-ingelheim.com; telefon: +48 22 699 0 699

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
  iod.waw@boehringer-ingelheim.com.

  Zgody marketingowe
  Zgadzam się na otrzymywanie od Boehringer Ingelheim Sp. z o. o., informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim, przekazywanych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, również z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, drogą:

  Rozmowa telefoniczna:

  SMS/MMS:

  Wiadomości email:

  Agenda – 11.03.2022

  JARDIANCE – FUNDAMENT TERAPII CUKRZYCY TYPU 2

  18:30 – 19:00

  iSGLT2 na wczesnym etapie leczenia cukrzycy typu 2 – korzyści wynikające z wczesnego zastosowania empagliflozyny

  dr n. med. Bogumił Wolnik

  Regionalne Centrum Diabetologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

   

  19:05 – 19:25

  Wyniki dotyczące układu sercowo-naczyniowego związane z terapią SGLT2i oraz GLP1 RA

  prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

  Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   

  19:30 – 19:50

  w

  Dyskusja